_ZA-MIESZKANIE. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń

Kuratorzy: Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska, Michał Wiśniewski
Kurator łódzkiej edycji: Kacper Kępiński
Organizacja: Fundacja Instytut Architektury
Współpraca: Muzeum Narodowe w Krakowie
Projekt aranżacji: medusa group
Projekt graficzny: Joanna Sowula

Od dwóch dekad obserwujemy w Polsce realizację marzeń ludzi o domu z ogrodem. Po 1989 roku nastąpił czas możliwości oferowanych przez wolny rynek. Zastanówmy się nad tym, jak urzeczywistnienie tych marzeń wpłynęło na kształt polskich miast. Dlaczego zamiast miasta-ogrodu, czy choćby ogrodowych przedmieść, mamy miasto ogrodzeń? Mnożą się szlabany, bramki, płoty, piny, plakiety firm ochroniarskich oraz kamery… Kto odgradza się od kogo? Dlaczego niszczymy wspólną przestrzeń? Czemu miasto rozlewa się bez planu, a dom na przedmieściu stanowi w swej obecnej formie karykaturę pierwotnego ideału kontaktu z naturą? Czemu widzimy reklamy osiedli, których nazwy wywołują w nas wizję zamieszkania w harmonii z naturą, a w ich realizacji pierwszą ofiarą stają się rosnące na danym terenie drzewa? Skąd się biorą w miastach enklawy ludzi o podobnym statusie, wydzielających się z pozostałej przestrzeni? Gdzie i jak mieszkają ci, którzy zostają za faktycznym i metaforycznym murem?

tekst kuratorski –pełna wersja

oprowadzanie kuratorskie po wystawie
18/10/2013 15:00 – 16:00 Opowieść o przestrzennym rozwarstwieniu miasta – w idei sto lat temu i w rzeczywistości polskiej współcześnie (po 1989 roku)”, Michał Wiśniewski (zbiórka przy wystawie Za-mieszkanie)
25/10/2013 15:00-16:00 – Opowieść o przestrzennym rozwarstwieniu miasta – w idei sto lat temu i w rzeczywistości polskiej współcześnie (po 1989 roku), Dorota Leśniak – Rychlak (zbiórka przy wystawie Za-mieszkanie)