• Wydarzenie minęło.
Zabawowe interakcje w przestrzeni publicznej

Dla kogo: Wszyscy zainteresowani zabawowymi interakcjami, społeczną aktywnością, procesem projektowo-badawczym, motywowaniem do aktywności fizycznej oraz problematyką nastolatków. Projektanci, naukowcy, instytucje państwowe, nauczyciele i sami użytkownicy.
Liczba uczestników: 30
Termin zgłoszeń: 01.10-10.10

Warsztat w cenie karnetu

OPIS WARSZTATU:
Opis warsztatu: W ramach praktycznych warsztatów Rob Tieben z holenderskiego projektu PlayFit podzieli się wiedzą na temat projektowania zabawowych interakcji w przestrzeni publicznej. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w procesie projektowo-badawczym zmierzającym do stworzenia interakcji, która motywuje nastolatków do aktywnej i prospołecznej zabawy. To projektowanie, praca badawcza, interaktywna technologia i ocena użytkownika w jednym.

*warunek wzięcia udziału (np. potrzebny aparat, laptop kartki samoprzylepne, ołówki, kartki)

Prowadzący:
Rob Tieben
Projektant, doktorant, badacz fizycznych i społecznych interakcji w zakresie projektowania na Politechnice w Eindhoven. Odbył staż w Mobile Life Centre w Sztokholmie oraz Mobile Life Centre; Przewodniczący organizacji zarządu SIDeR09 Conference, Stichting Activiteiten Lucid. Projektant obiektu Play Fit z wystawy DEEP NEED na Łódź Design 2013.
Rob Tieben bada konstrukcje interaktywnych systemów zachęcających do zabawowych zachowań. Pracuje na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Politechniki w Eindhoven oraz w Kolegium Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych uczelni Fontys, na wydziale zajmującym się nauką w oparciu o gry. W ramach przewodu doktorskiego realizuje projekt, którego celem jest przekonanie nastolatków do angażowania się w zabawowe działania, które dostarczają rozrywki, są prospołeczne oraz dostarczają doświadczeń, które można ekstrapolować na inne dziedziny życia. Tieben przystąpił do powyższego programu badawczego po ukończeniu studiów magisterskich w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Tieben przekłada swoje wizje na prototypy, dowody koncepcji oraz wydarzenia – takie jak MakeMeMove, Curious-action i TouchMeDare.