• Wydarzenie minęło.
Wokół Stołu

kurator: kolektyw studencki ASP w Gdańsku

Nic nie zastąpi wspólnej obecności przy stole i czasu, który siedząc przy nim, poświęcamy sobie nawzajem. Stół to najważniejszy punkt domostwa i jeden z najbardziej nacechowanych emocjonalnie, społecznie i kulturowo obiektów. Zaaranżowana przez artystów przestrzeń nawiązuje do idei wspólnego dyskutowania i wymiany doświadczeń, podczas organizowanych wokół stołu spotkań. To tu, podczas dyskusji wpadają do głowy najlepsze pomysły, rodzi się kultura, zdarzają się chwile, gdy wyraźnie widać wymianę myśli i przejście na inny poziom porozumiewania się. Dlatego projektant stołu i obiektów z nim powiązanych, bierze na siebie odpowiedzialność za zachęcenie użytkowników do celebrowania ważnych momentów i pielęgnowania atmosfery. Jego dzieło ma nie tylko podkreślać walory posiłku, ale także pobudzać
u uczestników spotkania twórcze myślenie i chęć dyskusji.

Wszystkie projekty prezentowane na wystawie są autorstwa studentów ASP w Gdańsku.

autorzy: Aneta Raszeja, Maria Marjakova, Judyta Wojciechowska, Natalia Czamańska, Karolina Ryfka, Marta Flisykowska, Karolina Navus Wysocka, Tomasz Kisiel, Sylwia Karwowska, Małgorzata Kapuścińska, Renata Korpas, Piotr Mazurczyk, Paulina Puciłowska, Paulina Kamela, Patrycja Kruk, Milena Kulczycka, Milena Stelmasiak, Marcin Zaborek, Magdalena Żochowska, Magdalena Radecka, Magdalena Nowak, Klaudia Szalecka, Katarzyna Kielbinska, Katarzyna Piętowska, Karolina Krych, Kamila Gąbka, Joanna Tomaszewska, Jakub Stojalowski, Jadwiga Popiel, Irena Holozubiec, Ewa Kurowska, Bożena Czarnecka, Anna Najmajer, Anna Freier, Aleksandra Gułajska, Aleksandra Rutkowska, Aleksandra Mohr, Aleksandra Michałowska, Aleksandra Kalinowska, Agnieszka Sokołowska, Agata Wojtczak, Ada Kowalczuk, Agata Krawczyk, Kamil Fiedorow, Krzysztof Rychławski, Aneta Raszeja, Irmina Jankowska, Monika Pisarek,
Ewa Traczuk, Olga Michalak

partnerzy projektu: Instytut Polski w Berlinie, Lpp S.A.