• Wydarzenie minęło.
RWSL – Recovering Wasted Structure of Lodz

prowadzenie: Ewelina Oleksiak i Hubert Lebelt (RWSL)

Dla kogo: bez ograniczeń wiekowych
Liczba uczestników: każdy spacer to 3 grupy po 10 osób
Kiedy: 18.10 (piątek), 19.10 (sobota), 20.10 (niedziela), godz. 9:00 – 15:00
Gdzie: ul. Zielona 6, ul. Piotrkowska 3, ul. Piotrkowska 243
Opłata: wstęp w cenie karnetu
Termin zgłoszeń: 1.10 – 10.10
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: e.oleksiak@rwsl.eu

Piątek (Zielona 6):
Spacery po kamienicy przed remontem. Start: 9:00
Czas trwania: Jeden spacer 1h.
Ilość osób: 1 grupa 10 osób.
Ilość spacerów w ciągu dnia: Proponujemy 4 spacery z przerwą pomiędzy spacerami pół godziny.
Przedstawienie kamienicy przed remontem. Informacje o procedurach formalnych jakie inicjują rozpoczęcie remontów. Zwrócenie uwagi na elementy zabytkowe obiektów takie jak klatki schodowe, tralki, sztukaterie, boazerie ukryte pod warstwami późniejszych tynków itp. Ukazanie ich stanu zachowania. Omówienie przygotowań interdyscyplinarnych zespołów do rozpoczęcia projektów.

Sobota (Piotrkowska 3):
Spacery po średnizaawansowanej budowie. Start: 9:00
Czas trwania: Jeden spacer 1,5h.
Ilość osób: 1 grupa 10 osób.
Ilość spacerów w ciągu dnia: Proponujemy 3 spacery z przerwą pomiędzy spacerami pół godziny.
Przykład pracy z budynkiem objętym ewidencją zabytków – omówienie procedur związanych z tą formą ochrony konserwatorskiej. Pokazanie zmian zachodzących w elementach konstrukcyjnych oraz w elementach zabytkowych podczas trwania remontów. Omówienie realizacji takich elementów budynku jak stropy, dachy oraz stolarki okienne oraz drzwiowe przy zachowaniu elementów istniejących. Dyskusja na temat konsekwencji generowanych przez zachowanie drewnianej klatki schodowej. W ramach ciekawostki omówimy projekt realizowany przez Festiwal Dialogu Czterech Kultur pod tytułem “Diamenty Łodzi” związany z położeniem lustrzanej mozaiki na całej elewacji podwórza, z pokazaniem zrealizowanych przykładowych planszy efektu końcowego.

Niedziela (Piotrkowska 243):
Spacery po bardzo zaawansowanej budowie. Start: 9:00
Czas trwania: Jeden spacer 1,5h.
Ilość osób: 1 grupa 10 osób.
Ilość spacerów w ciągu dnia: Proponujemy 3 spacery z przerwą pomiędzy spacerami pół godziny.
Przykład pracy z budynkiem objętym rejestrem zabytków – omówienie procedur związanych z tą formą ochrony konserwatorskiej. Pokazanie bardzo zaawansowanej budowy. Omówienie szczególnie charakterystycznych dla budynków zabytkowych fundamentów z kamienia polnego oraz sposobów ich izolacji oraz wzmocnień. Szczegółowe omówienie sposobu wzmacniania ścian murowanych. Omówienie realizacji takich elementów budynku jak stropy, dachy oraz stolarki okienne oraz drzwiowe przy realizacji nowych elementów w obiektach zabytkowych. Dyskusja na temat konsekwencji generowanych przez wymianę istniejących klatek schodowych na nowe żelbetowe.