VZÓR

Vzór to marka stworzona przez Jakuba Sobiepanka na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach dyplomu magisterskiego w pracowni Tomka Rygalika. Wypracowanie koncepcji marki zakładającej stworzenie spójnego modelu wdrażania do produkcji seryjnej ikon polskiego projektowania zajęło blisko dwa lata. Istotnym elementem tego procesu było, jako przejaw realizacji tworzonej koncepcji marki, przywrócenie do życia trzech projektów foteli Romana Modzelewskiego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii z jednoczesnym poszanowaniem praw autorskich. Praca została nagrodzona wyróżnieniem Comingout 2012 – najlepsze dyplomy Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w kategorii „Wzornictwo”, Warszawa, grudzień 2012. Długoterminowym celem marki, która rozwijana jest obecnie w ramach spółki prawa handlowego VZÓR Sp. z o.o., założonej przez Jakuba Sobiepanka, Krystyną Łuczak-Surówkę i Michała Woch jest stworzenie przekrojowej kolekcji ikon polskiego i środkowo europejskiego designu, do której w przyszłości dołączą projekty wybitnych współczesnych twórców oraz promowanie dorobku wzorniczego tego regionu w kraju i na świecie. Fotel RM58 otwiera przygotowywaną przez markę Vzór kolekcję Romana Modzelewskiego, a jego wdrożenie jest modelowym przykładem sposobu w jaki marka planuje funkcjonować.