Zuzanna Mikołajczyk

W stronę innowacyjnego myślenia w polskiej firmie 

Syzyfowe prace?

Wdrażanie design thinking z perspektywy polskich firm prywatnych. W Polsce działa 1,7 miliona małych i średnich firm, które często posiadają unikalne technologie i know-how. Według danych PARP tylko 15% z nich deklaruje, że wdraża innowacje. Wskazywany często brak finansowania wydaje się być główną przeszkodą. Być może jednak przyczyny leżą zupełnie gdzie indziej – przestarzałe modele biznesowe, zarządzanie ludźmi, propozycja wartości niedopasowana do oczekiwań klientów …

Polskich przedsiębiorców nie stać dziś na duże inwestycje rozciągnięte w czasie. By sprostać konkurencji, muszą nauczyć się w większym stopniu wykorzystywać swój potencjał, reagować szybciej, być bardziej otwarte na zmianę. Wydaje się, że interdyscyplinarne myślenie projektowe
(design thinking) – szczególnie w Polsce – może dać inspirację do takiej zmiany. Jednak inspiracja to tylko początek drogi.

 

 

 

Zuzanna Mikołajczyk

Dyrektor Marki oraz Członek Zarządu w jednej z największych polskich firm projektujących
i dostarczających rozwiązania dla biur – MIKOMAX SMART OFFICE. Doświadczenie w zakresie planowania i wdrażania strategii zdobywała podczas pracy w takich firmach jak Orange czy TVP S.A. Specjalizuje się w propagowaniu i wprowadzaniu w życie idei rzywództwa w przestrzeni pracy, zgodnie z zasadami New Ways of Working. Jest także członkiem międzynarodowej organizacji New Ways of Working oraz International Facility Management Association. Oprócz pracy zawodowej, studiuje także na Executive Master in Marketing and Sales na SDA Bocconi (Włochy) oraz ESADE (Hiszpania), gdzie rozwija swoje kompetencje w zakresie innowacyjnego podejścia do strategicznego zarządzania sprzedażą i marketingiem.