Wojciech Ławniczak

W stronę innowacyjnego myślenia w polskiej firmie

Syzyfowe prace?

Wdrażanie design thinking z perspektywy polskich firm prywatnych. W Polsce działa 1,7 miliona małych i średnich firm, które często posiadają unikalne technologie i know-how. Według danych PARP tylko 15% z nich deklaruje, że wdraża innowacje. Wskazywany często brak finansowania wydaje się być główną przeszkodą. Być może jednak przyczyny leżą zupełnie gdzie indziej – przestarzałe modele biznesowe, zarządzanie ludźmi, propozycja wartości niedopasowana do oczekiwań klientów …

Polskich przedsiębiorców nie stać dziś na duże inwestycje rozciągnięte w czasie. By sprostać konkurencji, muszą nauczyć się w większym stopniu wykorzystywać swój potencjał, reagować szybciej, być bardziej otwarte na zmianę. Wydaje się, że interdyscyplinarne myślenie projektowe
(design thinking) – szczególnie w Polsce – może dać inspirację do takiej zmiany. Jednak inspiracja to tylko początek drogi.

Jak wdrożyć innowację w usłudze

W Polsce, gdzie jeszcze często można przeżyć scenę rodem z filmu „Miś” Stanisława Barei, koncentracja na potrzebach klientów, złożenie obietnicy
i dotrzymanie jej (!), może przynieść szybkie pozytywne efekty. Decydując się na działanie
w oparciu o wgląd w realne zachowania i potrzeby klientów (zarówno te uświadomione jak i te nieuświadomione), wykorzystując mądrze wiedzę
i inteligencję emocjonalną naszych współpracowników, obserwując, zadając właściwe pytania i wyciągając wnioski, możemy zyskać przewagę i przełożyć ją na zysk.

Wojciech Ławniczak

Doradca i praktyk biznesu. Doradza polskim małym i średnim przedsiębiorstwom oraz sektorowi publicznemu w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i service design. Jego klientami byli m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miasta Poznania, Europejska Agencja Obrony. Jest członkiem Instytutu Biznesu Rodzinnego, Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz The Chartered Institute of Marketing, a także współorganizatorem projektu Global Service Jam w Polsce.