Weronika Rochacka

Konsultantka merytoryczna oraz  prowadząca Konferencję BiznesUp!

Niezależna konsultantka w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, projektowania usług oraz edukacji projektowej. Realizuje projekty zarówno dla firm komercyjnych, jak i  organizacji sektora publicznego.  Doświadczenie zawodowe zdobyła w  brytyjskim Design Council w Londynie, wiodącym ośrodku promocji design thinking oraz efektywnego zarządzania  designem na świecie. Współtworzyła tam  m.in. projekty związane
z edukacją  szkolną i uniwersytecką oraz upowszechniała wiedzę o designie wśród  brytyjskich przedsiębiorstw, centrów  nauki i technologii oraz organizacji  sektora publicznego. Członkini Rady  Programowej Łódź Design Festival oraz  Zamku Cieszyn. Współpracuje m.in. z Urzędem Patentowym RP, zespołem  „Design Silesia” Urzędu  Marszałkowskiego w Katowicach oraz z  Akademią Sztuk Pięknych w  Katowicach.