Mailman’s Bag (Torba listonosza)

proj. Dawid Żebrowski, 2010

Każdy zawód ma swoje specyficzne uwarunkowania. Profesja listonosza nie jest tu wyjątkiem. W tym przypadku problemem jest przenoszenie dużych i ciężkich przesyłek. Trudno sobie to wyobrazić, ale przeciętnie jeden listonosz doręcza blisko tonę przesyłek rocznie. Po przeprowadzeniu wywiadów i przeanalizowaniu procesu użytkowego istniejących toreb przeznaczonych dla tej grupy zawodowej, Dawid Żebrowski postanowił zaprojektować alternatywne rozwiązanie. Przede wszystkim zadbał o to, aby odciążone zostały ramiona i plecy użytkownika, a ciężar oparty na biodrach.

Projektant zaproponował szereg dodatkowych akcesoriów. Na uwagę zasługuje wyposażenie torby w płaską klapę, na której listonosz może wygodnie pisać notatki, a odbiorca złożyć pokwitowanie.