Joanna Mroczkowska / Talerze schabowych i ziemniaków. Społeczna estetyka domowego jedzenia na Podlasiu

Joanna MroczkowskaJak twierdzą niektórzy naukowcy, kwestia estetyki w przypadku domowego jedzenia w społecznościach rolniczych nie jest istotna. Żywność pełni podobno tylko funkcję pożywienia, służy głównie dostarczeniu maksymalnej ilości energii członkom intensywnie pracujących społeczności. Ja jednak twierdzę, że istnieje coś takiego jak estetyka domowego jedzenia w społecznościach wiejskich. Została ona ukształtowana przez historię wiejskiego życia codziennego, estetykę PRL-u, obrazy kultury popularnej i jest osadzona w kulturowym scenariuszu związanym
z biesiadowaniem, rodziną i ideą „domowego” jedzenia. Podczas mojej prezentacji spróbuję przedstawić estetykę polskich talerzy ze schabowym i ziemniakami oraz wartości społeczne, które reprezentują.

Joanna Mroczkowska jest antropolożką i doktorantką w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW.
Jej zainteresowania naukowe obejmują takie dziedziny jak: antropologia jedzenia, post-socjalizm, antropologia cielesności. Prowadziła badania etnograficzne w Polsce, Litwie i Kirgistanie. Obecnie zajmuje się badaniami wzorców konsumpcji i produkcji jedzenia w okolicach Dąbrowy Białostockiej, stanowiącymi podstawę jej doktoratu. Prowadziła zajęcia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW a w latach 2011-2012 roku laboratorium etnograficzne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Publikowała m.in. w Ludzie i czasopiśmie „Op-cit”.