Schron górski – badanie i projekt punktów schronienia w górach

Projekt zespołowy realizowany w ramach współpracy studentów Pracowni EPD Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
i studentów ASK Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Zespół projektowy: Magda Rychard, Natsuri Kitamikado, Laura Trzeciakowska, Jan Libera, Wojtek Tomaszewski, Jacek Sochacki, Łukasz Mieleszkiewicz, Otto Kus, Maciek Sutuła

Prowadzący: Paweł Jasiewicz, Kuba Szczęsny

Projekt jest wynikiem semestralnej współpracy między studentami Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie i studentów ASK Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Celem było ukazanie z punktu widzenia teorii, jak i interdyscyplinarnej praktyki projektowej złożoności projektowania obiektów służących przeżyciu w warunkach ekstremalnych.

Punktem wyjścia było badania teoretyczne i praktyczne nad:

• zagrożeniami dla człowieka w warunkach górskich,
• sposobami udzielania pomocy przez wyspecjalizowanych ratowników górskich i
turystów,
• zachowań turystów w warunkach naturalnych,
• zapoznanie się z warunkami klimatycznymi, meteorologicznymi, geologicznymi,
• zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami mikroschronów i schronisk górskich,
• badanie ergonomii i przestrzeni życiowej potrzebnej do przeżycia w warunkach
ekstremalnych,
• wywiady z ratownikami i profesjonalnymi himalaistami.

W wyniku przeprowadzonych badań powstał wniosek, by projektowana struktura nie służyła tylko funkcjom przeżyciowym. W efekcie zaprojektowany obiekt jest formą „Przystanku Turystycznego” zaadresowanego do turysty o różnym stopniu zaawansowania i służyć może do spożycia posiłku jak i do przenocowania. Efektem końcowym projektu jest propozycja rozwiązań funkcji, formy, konstrukcji i zastosowanych materiałów oraz powstanie pierwszego modelu ergonomicznego.