Rodzisko, obiekt wspierający aktywny poród

proj. Franciszka Jagielak, 2011/13 

Poród nie jest sytuacją nadzwyczajną, nie mniej jednak wiąże się z ekstremalnym wysiłkiem ze strony kobiety: bólem, mobilizacją, czasem lękiem. Wiadomo, że kobiety podczas porodu spontanicznie nie wybierają pozycji leżącej na wznak
i, jeśli jest to możliwe, dążą do obrania pozycji wertykalnej. Wyzwaniem dla projektantki stało się stworzenie obiektu, który byłby alternatywą dla łóżka porodowego i mógł wesprzeć aktywnie rodzące kobiety, a także osoby im asystujące – lekarzy i położnych. Ważnym aspektem była także obecność partnerów, którzy w obliczu cierpienia rodzącej partnerki często czują się bezradni. Rodzisko daje kobiecie możliwość dopasowania pozycji przy wsparciu drugiej osoby. Obiekt można wykorzystać w I i II fazie porodu, może być ustawiany w pionie i w poziomie, ma stabilnie podpierać rodzącą.