Prace domowe (Homework)

autor: Marta Morawska 

Prace domowe to projekt eksplorujący temat chałupnictwa. Punktem wyjścia procesu projektowego stała się analiza działalności spółdzielni w przeszłości w porównaniu ze statusem dzisiejszego chałupnictwa. Głównym zadaniem projektowym było wypracowanie metodologii/struktury procesu projektowego w toku bezpośredniej współpracy z grupą, która mogłaby potencjalnie zająć się chałupnictwem. W obszarze poszukiwań były m. in. osoby 55+, osoby bezrobotne, studenci i matki. Celem projektu było stworzenie warunków współpracy i uruchomienie domowej linii produkcyjnej. Głównym założeniem było wciągnięcie grupy do każdego etapu procesu projektowego począwszy od etapu koncepcyjnego, przez produkcję, aż do samodzielnego działania grupy. W grupie, z którą została nawiązana współpraca, znalazły się osoby 55+ z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 na Saskiej Kępie w Warszawie.

www.cargocollective.com/pracedomowe
www.martamorawska.pl

Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

8.10-27.10 / wernisaż 18.10, 17:30 / pon.-pt.: 12:00-18:00

Przejdź na podstronę: 1 2