Beate Koller / Nasiona – dobro wspólne czy towar?

Beate KollerNasiona są namacalną podstawą zdolności człowieka do zaspokajania głodu. Dlatego stanowią one główny element portfolio przemysłu rolnego. Chciałabym omówić, w jaki sposób polityki europejskie bezpośrednio i pośrednio promują utowarowienie i zawłaszczanie nasion na globalną skalę, a także, jakie może nieść to za sobą konsekwencje. Chciałabym również podzielić się innym spojrzeniem na nasiona i rośliny, z których produkowane jest nasze jedzenie. Jednoczesna ewolucja roślin i człowieka uczyniła ze zbóż i ludzi najbliższych partnerów na Ziemi. Jesteśmy od siebie w ogromnym stopniu zależni, tak jak potencjał naszego owocnego współistnienia w przyszłości.

Beate Koller urodziła się w 1972 r., jest biologiem – pasjonuje się różnorodnością roślin uprawnych. Od 2000 roku jest dyrektorem zarządzającym Arche Noach – prywatnej organizacji non profit działającej na rzecz ochrony, rozwoju i popularyzacji zróżnicowania upraw. Obecnie organizacja zrzesza ponad 10 000 członków głównie w Austrii (www.arche-noah.at). Beate brała udział w licznych projektach i inicjatywach współpracy na rzecz ochrony i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w wykorzystaniu upraw. Jest autorką wielu publikacji, wystaw i opracowań redakcyjnych. Mieszka z rodziną w Wiedniu.