Mórimo, instrument sensoryczny

proj. Justyna Zubrycka, 2011

Przedmiotem projektu jest multisensoryczny instrument, który pozwala odbierać muzykę innymi niż słuch zmysłami – głównie za pośrednictwem dotyku. Obiekt daje możliwość odczuwania dźwięku całym ciałem i jest wartościowy dla różnych grup odbiorców, również dla osób z wadami słuchu. Projektantka pomaga w przełamaniu barier związanych
z percepcją dźwięku i wspiera poszukiwanie wspólnych form komunikacji. Elastyczna membrana jest naciągnięta na szkielet konstrukcji oraz połączona ze wzmacniaczem i przetwornikami z interfejsem audio, zamontowanymi wewnątrz drewnianej komory rezonansowej. Do przetworników można podłączyć źródło dźwięku. Użytkownik niezależnie od kondycji słuchu dosłownie zanurza ciało w dźwiękach i poznaje inny sens słuchania muzyki.