Marek Cecuła

Ćmielów Design Studio – link to production

Prezentacja nowo powstałej pracowni projektowej Polskich Fabryk
Porcelany ” Ćmielów” i ” Chodzież” S.A. – Ćmielów Design Studio.
Projekt przedstawi Prezes PFP Inga Kamińska i dyrektor artystyczny ĆDS Marek Cecuła.
Będzie to przekaz z dwóch perspektyw, przemysłu oraz ze strony projektantów
o unikalnych warunkach i korzyściach tworzenia studia projektowego dla rozwoju
współczesnej porcelany w najstarszej polskiej manufakturze. 

 

Marek Cecuła

Artysta, projektant, były dziekan wydziału ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku, obecnie wizytujący profesor w Royal College of Art w Londynie. Kurator wystaw
o tematyce transferu pomiędzy designem a sztuką, m.inn. „Object Factory” Museum of Arts and Design w Nowym Jorku i Gardiner Museum w Toronto oraz „Non-object-ive” Łódź Design Festiwal. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych: Victoria & Albert Museum -London, Museum of Fine Arts- Houston, Museum of Arts and Design- New York, Le Musée Royal de Mariemont – Belgium.
Założyciel studia projektowego Modus Design działającego od 1980 w Nowym Jorku
i od 1995 w Polsce, prowadzącego działalność w zakresie rozwoju produktu ceramicznego, oraz pomysłodawca i założyciel Design Centrum Kielce, które prowadził do roku 2012.
Od stycznia 2013 dyrektor artystyczny Ćmielów Design Studio pracowni wzorniczej Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” SA.