Inga Kamińska

Ćmielów Design Studio – link to production

Prezentacja nowo powstałej pracowni projektowej Polskich Fabryk
Porcelany ” Ćmielów” i ” Chodzież” S.A. – Ćmielów Design Studio.
Projekt przedstawi Prezes PFP Inga Kamińska i dyrektor artystyczny ĆDS Marek Cecuła.
Będzie to przekaz z dwóch perspektyw, przemysłu oraz ze strony projektantów
o unikalnych warunkach i korzyściach tworzenia studia projektowego dla rozwoju
współczesnej porcelany w najstarszej polskiej manufakturze.

 

Inga Kamińska

Prezes Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów”
i „Chodzież” S.A. Przeprowadzając zakończoną sukcesem restrukturyzację najstarszej polskiej marki „Ćmielów”, doprowadziła do powstania nowoczesnej pracowni projektowej Ćmielów Design Studio, które łącząc tradycyjny przemysł z twórczą kreacją projektantów, pozwoli konkurować fabryce na światowych rynkach „użytkowego designu”.
Z wykształcenia ekonomistka, z przemysłem porcelany związana od 2004 roku.