EzyStove, alternatywa dla gotowania na otwartym ogniu

proj. Veryday, 2013

Ponad połowa populacji naszego globu nadal gotuje posiłki na otwartym ogniu, co m.in. jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Propozycja szwedzkiej firmy projektowej ma szansę stać się tanią i dostępną alternatywą dla tych wszystkich gospodarstw domowych, które borykają się z tym problemem, a znakomita ich część znajduje się
w najbiedniejszych regionach świata. EzyStove jest bezpieczniejszy w użyciu niż otwarte palenisko, zużywa mniej drewna
i zmniejsza wydzielanie szkodliwych gazów, które powstają podczas procesu spalania. Chroni zarówno środowisko jak
i zdrowie użytkowników. Może także być elementem stymulującym rozwój produkcji lokalnej i tworzącym nowe miejsca pracy. Projektanci starali się zrozumieć potrzeby społeczności zamieszkujących ubogie regiony. Brali pod uwagę możliwie szeroki kontekst oddziaływania produktu, analizowali jego oddziaływanie w skali osoby i rodziny, ale także próbowali przewidzieć zmiany w szerszym społecznym kontekście.