Edyta Demby-Siwek

Jak skutecznie chronić przedmioty praw własności przemysłowej?

Na coraz bardziej konkurencyjnej i dynamicznie zmieniającej się gospodarce kluczową rolę odgrywają innowacyjne technologie i produkty, które wymagają odpowiedniej promocji oraz reklamy. Nowe pomysły i idee rozwinięte w odpowiedni sposób mogą stać się przedmiotem własności i tym samym przedmiotem obrotu gospodarczego właśnie dzięki prawom własności przemysłowej. Koncepcja ochrony tych praw opiera się na zasadzie wyłączności, gwarantującej podmiotowi, na rzecz którego zostało udzielone prawo, monopol w zakresie korzystania z danego dobra na rynku, co pozwala na wzmocnienie ich konkurencyjności i pozycji na rynku. Majątkowy charakter praw własności intelektualnej umożliwia obrót takimi prawami i ich komercjalizację, w tym zbycie praw, ich licencjonowanie, wniesienie aportem do spółki, ustanowienie na nich zastawu. Z tego względu, niezbędna w działalności przedsiębiorstw staje się znajomość zasad ochrony praw własności przemysłowej jako narzędzia chroniącego innowacyjne rozwiązania oraz sposobów ich gospodarczej eksploatacji.

Edyta Demby-Siwek

Naczelnik w Departamencie  Badań Znaków Towarowych
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik patentowy, ekspert w Urzędzie Patentowym RP obecnie zatrudniony na stanowisku naczelnika Wydziału Prawnego i Oznaczeń Geograficznych w Departamencie Badań Znaków Towarowych. Poprzednie miejsce pracy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prelegent i wykładowca na wielu konferencja i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.