Dialog miejsca i czasu

strefa-miasto_dialog-miejsca-i-czasu-1
2/3

autorzy: studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ

Wystawa studenckich prac projektowych, dotyczących designu w architekturze, zrealizowanych w Pracowni Formy i Barwy
w Architekturze oraz Pracowni Ergonomii z Bioniką, Zespołu Kształtowania Formy Architektonicznej Instytutu Architektury
i Urbanistyki PŁ prowadzonego przez dr hab. szt. Adama Fołtarza – prof. PŁ, dr inż. arch. Aleksandra Serafina.

17.10-5.11 / 17.10, 12:00: wernisaż / pon.-pt. 8:00-20:00 /

Miejsce: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56