Designed to be individual

autorzy: CSTM

Trzecia rewolucja przemysłowa, której jesteśmy obecnie świadkami, radykalnie zmieni sposób, w jaki projektujemy, produkujemy i korzystamy z rzeczy. Cyfrowe metody produkcji wpłyną na model handlu i konsumpcji, znosząc dotychczasowy ostry podział na projektanta, wytwórcę i konsumenta. Jedną z głównych implikacji tych zmian jest masowa personalizacja, czyli możliwość dostosowywania obiektów codziennego użytku do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców. CSTM to linia personalizowanych mebli. Zaprezentowany zostanie: IVY SHELF – system półek wykonany ze sklejki oraz COFFEE FOLD – niski stolik kawowy wykonany z blachy giętej podobnie jak origami. Obydwu meblom towarzyszyć będą narzędzia do personalizacji w Augmented Reality. Dzięki nim użytkownicy będą mogli zobaczyć tworzony przez siebie mebel w realnym otoczeniu i w rzeczywistej skali. Wystawie towarzyszyć będzie produkcja modeli mebli w skali 1:10 w technologii druku 3d.