Collaborative Mobile (Telefon do współpracy)

proj. Andres Lucero, Nokia, 2011

Wraz z rozwojem Internetu i nowych mediów wydaje się, że powoli zanika sztuka prawdziwej konwersacji. Ludzie coraz częściej komunikują się przy użyciu SMS-ów, portali społecznościowych czy drogą mailową. I choć te formy komunikacji są szybkie i skuteczne, to przyczyniają się do utraty jakości, jaką można osiągnąć tylko rozmawiając twarzą w twarz. Z jednej strony można założyć, że aby odzyskać tę jakość, należałoby po prostu zaprzestać korzystania z technologii. Ale można też spojrzeć na ten problem inaczej i zastanowić się w jaki sposób technologia mogłaby wzbogacić bezpośrednią komunikację. W tym kontekście Colaborative Mobile pozwala na wzbogacenie interakcji w grupie przy wykorzystaniu telefonów komórkowych, czyli urządzeń, których wszyscy nieustannie używamy.