Andrzej Jacaszek

Innowacyjna firma-co naprawdę działa.

Jak wynika z badań ICAN Institute przeprowadzonych w 2012 r. w 90% przedsiębiorstw w Polsce nie zarządza procesem innowacji lub zarządza nim w sposób niezorganizowany i chaotyczny. Wygrywająca strategia konkurencyjna, szczególnie w czasach zwiększonej turbulencji rynków, musi posiadać element innowacji. Badania aktualnego dziekana Harvard Business School prof.Nitin Nohrii wskazuj, że zdolność organizacji do innowacji w szerokim wymiarze, czyli zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym jest jednym z ośmiu podstawowych praktyk menedżerskich, której właściwe zarządzanie staje się warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa. Szeroko rozumiana innowacja to między innymi: innowacja produktu lub usługi, sieci dystrybucji, systemu obsługi klienta, przełomowa lub podtrzymująca w dziedzinie technologii, systemu produkcji, systemów operacyjnych firmy, systemu zakupów, a nawet innowacja w sferze kultury organizacyjnej i modelu biznesowego. Wielu menedżerów rozumie proces innowacji sprowadzając go do usprawnienia produktu lub usługi w wyniku obserwacji trendów rynkowych lub konkurencji. Współczesna teoria
i praktyka innowacji w sferze wartości, zwana popularnie blue ocean zdobyła sobie wielu zwolenników ze względu na „magiczną nazwę”. Wiadomo lepiej płynąć po błękitnym oceanie niż nurzać się w czerwonym od krwi oceanie konkurencji. Jedną z najciekawszych teorii ostatniej dekady to teoria przełomowych innowacji stworzona przez profesor Harvard Business School Claytona Christensena, który w sposób naukowy stworzył aplikację do prawie wszystkich branż biznesowych. Teoria ta ma praktyczne zastosowanie, a znajomość jej prowadzi do zbudowania wygrywającej strategii konkurencyjnej odpornej na działania innych graczy w sektorze oraz odpowie także na pytanie na co powinien uważać doświadczony menedżer, gdy odniósł już sukces w biznesie.

Andrzej Jacaszek

Wydawca Harvard Business Review Polska oraz dyrektor zarządzający ICAN Institute
Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Od marca 2004 jest wykładowcą w ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania strategicznego, sprzedaży, marketingu, ekonomiki przedsiębiorstwa.
W latach 2004-2005 pełnił funkcję Wiceministra Finansów RP w rządzie Premiera Marka Belki.
Od sierpnia 2006 r. jest wydawcą polskiej edycji miesięcznika Harvard Business Review.
Pracował m.in. dla takich firm, jak: Medicover Holding BV jako dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; Norwich Union jako country manager of life and pension operations Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA jako prezes zarządu; TUiR Warta SA jako wiceprezes zarządu; Agros Holding SA jako dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. jako prezes zarządu.
Od 2009 r. jest Wiceprezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.