Wake-up Light (Światło na przebudzenie)

proj. Philips Design, Georg Hagenauer i Ian Ellison, Philips, 2012

Obiekt powstał w wyniku inspiracji doświadczeniem przebudzenia światłem, a dokładnie promieniami słonecznymi. Jest wiele osób, które bardzo źle znoszą poranne wstawanie, a dźwięk alarmu wyrywający ze snu jest dla nich irytujący. Zaproponowana przez Philips kombinacja lampy i budzika, pozwala zaczynać dzień w sposób znacznie bardziej delikatny i naturalny.

Stopniowe rozświetlanie się lampy, imitujące wschód słońca, rozpoczyna się na pół godziny przed planowanym momentem pobudki. Dzięki temu, wybudzenie ze snu jest łagodne i stopniowe. Momentowi pełnego rozświetlenia lampy mogą towarzyszyć dźwięki natury, np. świergot ptaków. W ten sposób budowane jest wyjątkowe doświadczenie naturalnego przebudzenia, dalekie od gwałtowności.