Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska to firma cieszącą się wysokim zaufaniem społecznym, która
z powodzeniem realizuje misję społeczną, zapewniając dostęp do usługi powszechnej. Jako największy pracodawca w Polsce zmieniamy się w efektywnie zarządzaną polską Grupę Kapitałową świadczącą usługi klientom indywidualnym i biznesowym. Spółka koncentruje się na rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowych i logistyki, jednocześnie rozwijając usługi cyfrowe, w tym egovernment.