Ładne Halo

Ładne Halo

Ładne Halo to niezależne wydawnictwo i studio graficzne działające w Łodzi. Jego twórcy –Maciek i Asia – stawiają na nowoczesne książki obrazkowe, autorskie historie i dobry design. Ich książki są pomysłowe, dobrze zaprojektowane i niesforne. Ładne Halo prowadzi otwartą pracownię oraz czytelnię książek dla dzieci w byłej przędzalni bawełny w OFF Piotrkowskiej.

Więcej informacji: www.ladne-halo.pl

 

 

Ładne Halo

Ładne Halo is an independent publishing company and graphics studio operating in Łódź. Its owners – Maciek and Asia – focus on modern picture books, authorial stories and good design. Their books are creative, well-designed and wayward. Ładne Halo runs an open workshop and a reading room for children in a former cotton mill at OFF Piotrowska centre.

For more information visit: www.ladne-halo.pl.

 

 

 

 

 

 

lala-lolka-300dpi-okladka-kopiowanie
1/1