• Wydarzenie minęło.
Projektowanie na pograniczu. DESIGN interdyscyplinarny

prowadzenie: Fundacja Transformacja

W ekologii, czyli nauce o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, istnieje zjawisko opisywane często jako dynamika stref ekotonowych. Ekoton jest to strefa przejściowa pomiędzy dwoma ekosystemami znacząco różniącymi się od siebie. To właśnie w tej strefie naukowcy znajdują najwięcej interakcji pomiędzy żyjącymi organizmami. To właśnie ekotony charakteryzują się najwyższą produktywnością i bioróżnorodnością. A gdyby tak tą samą ideę przenieść do świata design’u? Czy współczesny design interdyscyplinarny, rezygnacja z wąskiej specjalizacji i powrót do idei człowieka/projektanta renesansu nie jest przejawem ponownego odkrywania olbrzymiego potencjału jaki drzemie w projektowaniu na pograniczu?

www.transformacja.org