• Wydarzenie minęło.
Nowa FORMA

kurator: Wawrzyniec Walczak

Nowa FORMA opiera się na idei połączenia doświadczeń projektantów i producentów w trakcie pięciodniowych warsztatów. Do udziału zapraszani są doświadczeni projektanci oraz producenci i rzemieślnicy. Warsztaty są prowadzone przez design managera, który moderuje przebieg i realizację zadań na każdym etapie procesu projektowego. Praca rozpoczyna się od poznania specyfiki zakładu produkcyjnego i analizy jego potrzeb, możliwości, słabych i mocnych stron. Na bazie wniosków z tej analizy powstaje pomysł na produkt, który jest później rozwijany przez zespoły projektowe na kolejnych etapach. W zespole aktywnie uczestniczy przedstawiciel zakładu, znający możliwości produkcyjne (technolog, właściciel).

Obecnie trwa trzecia edycja warsztatów. W sumie wzięło w nich udział 6 rzemieślników i 4 producentów oraz 34 projektantów. Powstało dwanaście prototypów, które w większości znalazły się w ofercie handlowej producentów. Jest to jest inicjatywa non-profit.

Partnerzy: Miasto i Gmina Swarzędz