• Wydarzenie minęło.
Drzewo

NAwigacja Wydarzeń

autorzy: Wzorowo, Przemysław Wańczyk, Beton / Marta Rowińska, Lech Rowiński, Maciej Gąsienica-Giewont, Kompott / Maja Ganszyniec, Krystian Kowalski, Jarosław Hulbój, Jadwiga Majerczak-Żmidzińska, Gabriela Kowalska, Jerzy Sarkowicz, Tomasz Opania, Piotr Stolarski, Paweł Jasiewicz, Marek Majerczak

kurator: Jarosław Hulbój

Projekt pokazuje obok siebie dwa równoległe procesy, które wiążą się z destrukcją i obumieraniem, a jednocześnie prowadzą do powstawania nowych stanów. Dokumentacja fotograficzna naturalnych procesów zachodzących w środowisku leśnym
i pozostających poza ingerencją człowieka, została zestawiona z intencjonalną przemianą materiału drzewnego realizowaną przez designerów. W obu przypadkach przemiana ta ma swoją specyficzną złożoność i wartość.

partner projektu: Tatrzański Park Narodowy