• Wydarzenie minęło.
Dom Iluzji, Ceramika Paradyż

Głównym motywem tegorocznego stoiska Ceramiki Paradyż będzie złudzenie optyczne – błędne postrzeganie przez nas obrazu, w wyniku którego widzimy coś, co tak naprawdę nie istnieje. Przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych produktów Grupy Paradyż, odwiedzić będzie można różne pomieszczenia, w których pojawią się między innymi złudzenia deformujące kształt obrazów albo rzeczy, które tak naprawdę nie znajdują się we wnętrzach tych pomieszczeń. Wystawa Ceramiki Paradyż ma na celu uświadomienie, że nasz wzrok, chociaż tak doskonały, można dość łatwo oszukać. Wynika to
z błędnego rozpoznania obrazów, do którego dochodzi na skutek niepełnej lub celowo zmienionej informacji. W trakcie trwania Łódź Design Festival 2013, odwiedzający wystawę Ceramiki Paradyż będą mogli sami przekonać się, jak łatwo jest zmienić postrzeganie obrazu i zmylić nieco nasz wzrok.

http://www.paradyz.com/