• Wydarzenie minęło.
Copper in a box

Polskie Centrum Promocji Miedzi zaprasza na ekspozycję Copper in the Box prezentującą rolę i znaczenie wykorzystania miedzi w architekturze, projektowaniu i wzornictwie. Własności, zalety  oraz możliwości stosowania pokazane zostaną w tematycznych boksach. Poza walorami estetycznymi przedstawione zostaną aspekty zdrowotne stosowania miedzi oraz jej wpływ na środowisko naturalne człowieka. Ekspozycja została przygotowana przez Europejski Instytut Miedzi (ECI) i była prezentowana na  wystawach i targach we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli jest europejskim przedstawicielem  International Copper Association zrzeszającą światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze  oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Jego misją jest promowanie korzyści płynących ze stosowania miedzi w nowoczesnym społeczeństwie. ECI działa w oparciu o  sieć 11 centrów promocji miedzi w całej Europie.

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)  jest przedstawicielem Europejskiego Instytutu Miedzi (European Copper Institute, ECI) w Polsce. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów i przetwórców miedzi do działań na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju, jak i krajów Europy Środkowej.