• Wydarzenie minęło.
Co i jak wie projektant? Design thinking i tacit knowledge

prowadzenie: Dawid Wiener, Iwo Zmyślony

Jaka jest natura wiedzy projektanta? W jaki sposób warunkuje ją kultura? Na czym polega jej przyswajanie, doskonalenie i przekazywanie? Ile w niej teorii, a ile praktyki? W jakim stopniu możemy ją sobie uświadomić i zwerbalizować? Kiedy werbalizacja wspomaga jej transfer i zastosowanie, a kiedy w nich przeszkadza? Jaką rolę odgrywa tu ciało i jego świadomość w przestrzeni? Czym jest tzw. intuicja? „Dobre oko”? „Wprawna ręka”? Na czym polega empatyczna znajomość kontekstu? Skąd biorą się dobre pomysły? Jaka jest natura kreacji?

Podczas panelu zaprezentujemy i przedyskutujemy wnioski specjalnego seminarium badawczego, podczas którego odpowiedzi na tego rodzaju pytania poszukiwała grupa czołowych polskich projektantów, kuratorów i teoretyków designu. Wnioski te traktujemy jako punkt wyjścia interdyscyplinarnego projektu badawczo-kuratorskiego, przygotowywanego w ramach poznańskiej School of Form. Projekt zakłada innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do metodologii projektowania, łączące istniejące podejścia rzemieślnicze i materiałoznawcze, z perspektywą socjologii i antropologii designu oraz nauk kognitywnych. Celem naszych badań będzie wypracowanie nowej świadomości praktyki projektowej, która umożliwi podniesienie jej efektywności w polu zarówno dydaktyki, jak i działalności indywidualnych projektantów.