Blok ZAMIESZKIWANIE

Zamieszkiwanie, czyli rozważania o tym w jaki sposób organizowana jest przestrzeń mieszkalna i kto o tym decyduje.
ZA-MIESZKANIE. Miasto-ogrodów, miasto-ogrodzeń to wystawa przygotowana przez Instytut Architektury. Projekt poświęcony jest zmianom,jakie zaszły we współczesnej architekturze mieszkalnej (a także urbanistyce i planistyce), ich związkom z tożsamością mieszkańców i postępującymi zmianami w przestrzeni miasta oraz tworzącym się stopniowo rozwarstwieniem społecznym.

Blok składa się z następujących części:
– wystawa z Programu Głównego: ZA-MIESZKANIE. Miasto-ogrodów, miasto-ogrodzeń oraz oprowadzanie kuratorskie (Instytut Architektury/ Kacper Kępiński, Dorota Leśniak-Rychlak)
– wystawy towarzyszące: Nowoczesność – Tradycja – Proces – Kreacja (ASP), Inne miasto (Iva S Tatermushova), Designed to be individual (Grupa projektowa CSTM),
– spotkanie: Jurgen Bey / In the perspective of nonsense and other senses that make no sense.